ความหวังรุกขกร 1 คน 1 เขต ทั่ว กทม.

ฝนฟ้าพายุตกหนักแบบนี้ นอกจากจะหลบฝนเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วม ก็ยังต้องระวังเรื่องต้นไม้หักโค่นด้วยเพราะต้นไม้ริมทางสาธารณะของ กทม. ค่อนข้างเปราะบางน่าเป็นห่วง

.

ถึงเวลาทวงถามรุกขกรประจำเขต หรือเจ้าหน้าที่ดูแลตัดแต่งตรวจสุขภาพต้นไม้ ตามนโยบาย ข้อ 102 ของ ‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’

.

คุยกับ สันติ โอภาสปกรณ์กิจ ผู้ประสานงาน กลุ่ม Big Trees Project ถึงแนวทางผลักดันให้เจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ของทุกหน่วยงาน และทุกสำนักงานเขตของ กทม. มีรุกขกร ด้วยหวังเห็นต้นไม้ใหญ่ในเมืองสมบูรณ์แข็งแรง

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา