เปิดวิธีคิดนโยบายที่อยู่อาศัย กทม.

กทม. ถูกยกให้เป็น “มหานครแห่งความเหลื่อมล้ำ” ที่อยู่อาศัยจึงไม่ใช่แค่โจทย์ “มี หรือ ไม่มี บ้าน” แต่มีความซับซ้อนมากกว่านั้น

.
อย่างล่าสุดเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่ และอีกหลาย ๆ ชุมชน หากมีการจัดการด้านที่อยู่อาศัยที่ดีก็จะยิ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในชุมชนด้วย
.
The Active สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กทม. ย้ำเหลื่อมล้ำเรื่องใหญ่ เกินกว่า กทม.จะแก้ไขคนเดียวได้ โดยทีมจะใช้นโยบายแนวนอน ประสานความร่วมแบบบูรณาการ ไม่แบ่งแยกสำนักฯ การทำงาน…

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา