อัญมณีทั้ง 9 แสงแห่งนพรัตน์ราชธานี

“เกาะรัตนโกสินทร์” จะเปล่งประกายและส่องสว่างอีกครั้ง กับแนวคิดการพัฒนาเมืองด้วยแสง หรือ Urban Lighting Design โดยโครงการวิจัยศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ ยามค่ำคืนของย่านเมืองเก่า

.
จำลองพื้นที่ฉายแสงครั้งแรกที่ #ป้อมพระสุเมรุ #พิพิธบางลำพู เขตพระนคร ให้แสงสร้างสุนทรีย์ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และความปลอดภัยของผู้คน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา