“มรดก 2475” สถาปัตย์ประวัติศาสตร์

สำรวจพื้นที่ #มรดกคณะราษฎร์ กับนโยบายการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนขั้วความคิดเชิงอุมการณ์ อะไรยังอยู่? อะไรไม่เหมือนเดิม?

.
ชวนเดินตาม ศ.ชาตรี ประกิตนนทการ อ.ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ และพลวัตรของสถาปัตยกรรมบนเกาะรัตนโกสินทร์

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา