เยาวชนส่วนร่วมพัฒนาเมือง

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีการเอ่ยถึงสิทธิในการมีส่วนร่วม ทั้งการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี โดยเฉพาะกับเรื่องที่ส่งผลกระทบ หรือมีส่วนโดยตรงกับตัวเด็กและเยาวชนเอง

.

แต่ความเป็นจริงแล้ว โครงสร้างของประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมนี้มากแค่ไหน?
inclusive city ร่วมมองการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองไปกับ ReThink Urban Spaces (RTUS)

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา