City for Lifestyle เมืองสำหรับคนรุ่นใหม่

การระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาบวกกับ จากปัจจัยการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้ไลฟ์สไตล์การทำงานและการใช้ชีวิตของคนคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไป โดยไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ ทำงานออนไลน์ล้วน หรือเรียกว่าการทำงานแบบฟรีแลนซ์

.

ด้วยการทำงานและการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนจึงมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่พยายามจะสร้างพื้นที่การทำงานแบบนี้ขึ้นมาตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมืองที่เปลี่ยนไปด้วย

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา