เมืองปลอดภัย

“กรุงเทพฯ เมืองปลอดภัย” 1 ใน 6 ลักษณะเมือง ที่ ‘เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ’ ฝันถึง…

.

เป็นไปได้ไหม? หากว่า ‘ผังเมือง’ กำหนดให้ทุกเขตมีศูนย์ดูแลโควิด-19 ให้ประชาชน จัดสรรพื้นที่ให้คนจนเมืองเข้าถึงที่ดิน ที่อยู่อาศัย และให้สิทธิในเชิงพื้นที่กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

.

“ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองของทุกคน” นโยบายประชาชนส่งถึง ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา