Bangkok Tourism for All เส้นทางท่องเที่ยวรองรับคนพิการ

’วีลแชร์ก็เที่ยวได้‘ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อคนทั้งมวล กับโครงการ tourism for all โดย ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

.

ปรับปรุงทางเท้าเรียบเนียนตลอดเส้นทาง ตีเส้นทางม้าลาย ทาสีทางข้าม พร้อมรองรับวีลแชร์ และคนพิการทุกประเภท มุ่งเป้าตีตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ กระตุ้นเศรษฐกิจเมือง

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา