เปิดแผนย้ายชุมชนริมคลองแม่ข่า

คลองแม่ข่ากำลังจะเปลี่ยนไป

.

จากการเดินหน้าแผนแม่บทปรับปรุงภูมิทัศน์และที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่ พอช. นำร่องย้ายล็อตแรก 42 ครัวเรือน เข้าโครงการบ้านมั่นคง ชูแนวคิด ‘คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข’

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา