เสนอแผนแม่บทพัฒนา คลองแม่ข่า

เบื้องหลังภาพสวยงามของคลองแม่ข่าในสถานะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงใหม่ ถูกตั้งคำถามจากคนในพื้นที่ว่า เป็นการพัฒนาที่กำลังจะทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือไม่? เมื่อต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับเปลี่ยนผังที่อยู่อาศัย และการโยกย้ายผู้คนออกจากพื้นที่

.

The Active ชวนฟังข้อเสนอของ MAE KHA CITY LAB ห้องปฏิบัติการภาคประชาชนเพื่อสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา จ.เชียงใหม่ ที่มองว่า “จะพัฒนาทั้งที่ต้องครบมิติ” และเรื่องนี้ต้องใช้อำนาจระดับประเทศ

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา