ภาคประชาชนเดินหน้ายื่นข้อเรียกร้อง เนื่องใน “วันที่อยู่อาศัยโลก”

วันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2566 ซึ่งองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ทุกวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันสำคัญด้านที่อยู่อาศัย เพื่อให้ทั่วโลกนร่วมกันตระหนักถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ซึ่งถือเป้นหนึ่งในปัจจัย 4 ของการใช้ชีวิต วันนี้ ภาคประชาชน ก็ร่วมกันออกมาเคลื่อนไหว เพื่อยื่นข้อเสนอ ข้อเรียกร้องต่อกรุงเทพมหานคร และ รัฐบาลใหม่ ให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนจนเมือง ผู้มีรายได้น้อย ชวนคุณผู้ชมติดตามการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก กับคุณทัศนีย์ ประกอบบุญ เกาะติดบรรยากาศอยู่ที่บริเวณสำนักงาน UN ประจำประเทศไทย ถ.ราชดำเนิน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active