ต่อยอดโอกาส “ห้องเช่าราคาถูก” เพื่อผู้มีรายได้น้อย

วิกฤตโควิดที่ผ่านมา ก็ยิ่งตอกย้ำถึงสถานการณ์ของผู้คนที่ต้องหลุดออกจากที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่ห้องเช่า จนเกิดความเสี่ยงหลุดมาอยู่ในสถานะของคนไร้บ้านหน้าใหม่ เพิ่มมากขึ้น แม้เวลานี้จะผ่านช่วงวิกฤตโรคระบาดไปแล้ว แต่ผลพวงของเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ก็ทำให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยจำนวนมาก ยังเผชิญชะตากรรมเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัย ภาคประชาสังคม และหน่วยงานรัฐ จึงมีแนวคิดริเริ่มโครงการ “ห้องเช่าราคาถูกเพื่อผู้มีรายได้น้อย” โดยนำร่องที่ จ.ปทุมธานี เพื่อหวังให้เกิดการผลักดันสวัสดิการที่อยู่อาศัย ที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยสามารถเอื้อมถึง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active