‘บางอ้อ ย่านสร้างสรรค์’ แหล่งรวมวัฒนธรรมชาวสวนท้องร่อง

เคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาผ่านถนนจรัญสนิทวงศ์ ต้องข้ามคลองจำนวนมาก ? ก็เพราะว่าย่านบางอ้อ-บางพลัดในอดีต เป็นสวนท้องร่อง และยังเต็มไปด้วยภูมิปัญญาเชิงวัฒนธรรมมากมาย

.

The Active ชวนคุยกับ ภูมิ ภูติมหาตมะ อาจารย์ประจำสาขาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ผู้จัดกิจกรรม ‘บางอ้อ ย่านสร้างสรรค์’ กับโอกาสการพัฒนาอย่างไม่ทิ้งรากฐานต้นทุนทางสังคมที่มีมาแต่ดั้งแต่เดิม

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา