เสียงคนริมน้ำท่าจีน ความกังวลผลกระทบโครงการสร้างถนน-สะพานแห่งใหม่

การเดินหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ ช่วงศาลายา-นครชัยศรี โดยกรมทางหลวงชนบท ที่มีแผนสร้างถนนสี่เลน พาดผ่านพื้นที่ชุมชนคลองโยง จังหวัดนครปฐม

.

ทำให้ชาวบ้านที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำท่าจีนเป็นกังวล เพราะตามแผนจะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ รวมความกว้างสะพาน 28 เมตร

.

การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนอีกแห่ง จะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่อย่างไร The Active ชวนล่องเรือ ฟังเสียงสะท้อนชาวบ้าน ชุมชนริมแม่น้ำท่าจีน จ.นครปฐม

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา