ชุมชน-สายน้ำ รากฐานวัฒนธรรมกรุงธนบุรี

‘ก่อนจะพัฒนาอะไร คุณต้องเข้าใจคนตรงนั้นเขาก่อน’

.

The Active ชวนฟังหลักคิดมานุษยวิทยาศึกษา กับ ศ. (พิเศษ) ศรีศักร วัลลิโภดม นักมานุษยวิทยา ที่ปรึกษา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ ถึงกรณีการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งเจ้าพระยา กับรากฐานวัฒนธรรมความเป็นชุมชนเก่าแก่ของกรุงเทพฯ​ ที่เหลือน้อยลงทุกที

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา