“ผีเสื้อแห่งชีวิต” การแสดงสะท้อนการโอบรับความหลากหลาย

มีความพยายามตกผลึกเครื่องมือและความร่วมมือเหล่านี้ เพื่อยกระดับเป็นนโยบายสาธารณะ ผ่านการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งแรกขึ้นในประเทศไทย เมื่อวานนี้(17 ส.ค. 66)ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งก็ฒีนักวิชาการ นักปฏิบัติ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ความรู้ด้าน ปัญญาปฏิบัติ หวังจะเคลื่อนเรื่องสุขภาวะของคนในชาติ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active