100 ปี กับอนาคตแท็กซี่ไทย

ในวันที่เดินทางมาถึง 100 ปี หากเทียบกับชีวิตคน ระบบขนส่งสาธารณะที่เรียกว่าแท็กซี่ คงหมดอายุขัยไปนานแล้ว

.

แต่สำหรับคนขับแท็กซี่ อาจจะเรียกได้ว่าพวกเขากำลังยื้อชีวิต ไม่ให้ล้มหายตายจากไปจากระบบขนส่งสาธารณะของไทย

.

มีหลายความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญ แล้วพวกเขาจะยื้อชีวิตแท็กซี่ไปได้อีกนานแค่ไหน แต่ท่ามกลางทางเลือกของการเดินทางที่มีมากขึ้น ภาพจำในแง่ลบต่อคุณภาพของแท็กซี่ไทยก็ยังมีให้เห็นบ่อยครั้ง และอาจเป็นอุปสรรคสำคัญ ที่ทำให้มองไม่เห็นภาพเบื้องหลังที่คนขับแท็กซี่ต้องเผชิญ

Author

Alternative Text
AUTHOR

ณัฐพล พลารชุน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา