เพราะเป็นโบราณสถานจึงสำคัญ

เมื่อการพัฒนาขยับเข้ามาใกล้เมืองเก่าอโยธยา

.

นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์หลายคนจึงหวั่นใจว่า การพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง จะเข้ามาบดบังและเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพของ ‘อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา’ ซึ่งเป็นมรดกโลก

.

The Active ชวนฟังมุมมองของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ อย่าง ‘พิพัฒน์ กระแจะจันทร์’ และ ‘ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ’ ถึงความเสี่ยงที่โบราณสถานจะถูกถอดถอนจากการเป็นมรดกโลก

Author

Alternative Text
AUTHOR

เมธาวี ทวีผล

เรียนมานุษยวิทยา สนใจเรื่องราวทางสังคม อยากปล่อยใจสู่เสรี

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา