สวนปทุมวนานุรักษ์ สมดุลธรรมชาติกลางเมือง

พาทัวร์ครั้งแรก! สวนปทุมวนานุรักษ์ พื้นที่เรียนรู้ธรรมชาติกลางเมือง

.

มาเช็คอินกันแล้วหรือยัง? กับสวนหย่อมแห่งใหม่ใกล้เซ็นทรัลเวิลด์ โดย มูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ปรับปรุงพื้นที่ด้วยความตั้งใจให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติกลางเมือง เช่น บึงบำบัดน้ำเสียด้วยพืช ชวนถ่ายรูปกับประติมากรรมสะท้อนความสมดุลธรรมชาติกับเมือง และยังมีเวทีริมน้ำเป็นพื้นที่กลางให้คนเมืองได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ อย่างดนตรีในสวน เที่ยวทั้งทีต้องมีคอนเท้นท์ดี ๆ ไว้ใส่แคปชัน!

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา