ไทยพีบีเอสร่วมสร้าง ย่านหลักสี่สีเขียว

ใคร ๆ ก็สร้าง #สวน15นาที ได้เพียงแค่รู้วิธี!

.

#ไทยพีบีเอส ร่วมกับ we!park เปิดห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาพื้นที่สีเขียวด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีภาคเอกชนและหน่วยงานกว่า 10 องค์กรจับมือร่วมผลักดัน #ย่านหลักสี่สีเขียว

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา