เทศกาลพระโขนง-บางนา กรีนเฟสติวัล : และเสวนาสาธารณะ “ปลูกย่าน สร้างเมือง ด้วยสวน 15 นาที”

ชวนฟังแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาย่านพระโขนง-บางนา ผ่านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเกษตรในเมือง ด้วยโมเดลการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

โดย

– รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

– ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

– คุณวรุณลักษณ์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง

– ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS)

และพบกับเวทีเสวนาสาธารณะ “ปลูกย่าน สร้างเมือง ด้วยสวน 15 นาที” พูดคุยในประเด็นการพัฒนาย่านพระโขนง-บางนา ด้วยสวน 15 นาที ความท้าทายและแนวคิดการออกแบบพื้นที่นำร่อง จาก 3 นักออกแบบ 3 พื้นที่

จัดโดย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาฯ (UDDC-CEUS) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร / สสส. / แผนงานคนไทย 4.0 / มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน / สวนผักคนเมือง / safetist farm / The active / บ้านและสวน / Room book / Living Asean / National Geographic Thailand

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active