ปลดล็อกเมือง สร้างโอกาส

“เมือง”โดนล็อกจากการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยไม่ได้เตรียมตัว

.

ประชาชนไม่ได้เป็นศูนย์กลางทุกอย่างเติบโตรวดเร็ว สิ่งปลูกสร้างและเทคโนโลยีสำคัญกว่าคน ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ประเทศไทย แต่หลายเมืองทั่วโลกก็กำลังเผชิญอยู่

.

ปัญหานี้กำลังส่งผลทางเศรษฐกิจ และสังคม ตอนนี้จึงมีความพยายามหาแนวทางเพื่อปลดล็อกเมือง เพื่อสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจ ให้กลับมา

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา