Art Public Space พื้นที่ศิลปะและการแลกเปลี่ยน

กลุ่มสนับสนุนศิลปินเชียงราย ผลักดันการสร้างพื้นที่ศิลปะสาธารณะในท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน

.

หวังให้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุย เกิดการเรียนรู้ความหลากหลายร่วม เพื่อนำสิ่งที่ได้จากวงพูดคุยไปต่อยอดในการทำงานศิลปะหรือการแก้ปัญหาทางสังคม

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา