ถอดบทเรียน แผ่นดินไหวตุรกี ภัยพิบัติใกล้ตัว

แผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์ และขนาด 7.5 ริกเตอร์ ที่สร้างความสูญเสียต่อตุรกี-ซีเรีย เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 2566

.

นับเป็นแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงครั้งใหญ่ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต หลายหมื่นคน ที่ผ่านมานักวิชาการด้านแผ่นดินไหวประเมินว่า ครั้งนี้อาจไม่ใช่ครั้งเดียวที่จะมีโอกาสเกิดขึ้น แต่บริเวณแนวรอยเลื่อนแผ่นดินไหวที่มีทั่วโลก อาจแสดงพลังออกมาแบบไม่ทันตั้งตัว

.

บทเรียนแผ่นดินไหวตุรกี ถือเป็นบทเรียนสะท้อนไทยที่ขณะนี้การสร้างความแข็งแรงในโครงอาคารต้องไม่ละเลยในพื้นที่เสี่ยง ขณะที่ กทม.เมืองหลวงก็มีโอกาสได้รับแรงสั่นสะเทือนได้จากแผ่นดินไหวระยะไกลในภูมิภาค เพราะใต้พื้นดิน กทม. เป็นแอ่งดินอ่อน

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา