คลองโอ่งอ่าง กำลังกลับมาคึกคักอีกครั้ง !

คลองโอ่งอ่างกำลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง

.

เตรียมพบกับ 12 เทศกาล และกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ด้วยแผนพัฒนาจากฐานคิดของชุมชนในพื้นที่ร่วมกับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หวังสู่การเป็นต้นแบบพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจย่านสร้างสรรค์

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา