จุดเปลี่ยนอนาคตการศึกษาในสายตาพรรคการเมือง

เข้าใกล้การเลือกตั้งรอบใหม่ อีกประเด็นหนึ่งที่ถูกจับตาว่า จะเป็นนโยบายที่พรรคการเมืองให้ความสำคัญหรือไม่

คือ ประเด็นการศึกษา โดยเฉพาะคำถามว่า จะทำอย่างไรให้ผู้เรียน ที่จบการศึกษาออกมาแล้ว สามารถตอบโจทย์อนาคตได้จริง ๆ อะไร คือการเรียนรู้ที่สำคัญกับโลกยุคปัจจุบัน คำว่า การเรียนรู้ด้วยตัวเอง นอกจากการเรียนรู้ในระบบการศึกษา กำลังเป็นสิ่งที่นักการศึกษา และบางพรรคการเมือง เริ่มพูดตรงกันและเห็นด้วยกับทิศทางนี้

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active