ห้องเรียนข้ามขอบ

นอกจากเครื่องมืออย่างละคร และสื่อสารคดีแล้ว ยังมีอีกกระบวนหนึ่งที่สำคัญ คือการเปลี่ยนวิธีคิดคุณครู เพื่อเปลี่ยนเด็ก และห้องเรียนให้สำเร็จ โดยโมเดลนี้มีทีมก่อการครู มาช่วยจัดเวิร์คชอป สร้างการเปลี่ยนแปลง วันนี้(23 ธ.ค. 65)ชวนคุยกับ ครูแพร อุฬาชา เหล่าชัย คุณครูจากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active