VLOG นั่งรถไฟไป หัวตะเข้

เมื่อชุมชนเก่าชานเมืองอย่าง หัวตะเข้ กำลังถูกท้าทายจากการขยายของเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนา

.

จนส่งผลให้ภูมิปัญญา ทรัพยากรในชุมชนถูกกลืนกิน และหาย แต่คนในชุมชนได้ตื่นตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ และลุกขึ้นมาทำเครื่องมือบางอย่างเพื่อที่จะฟื้นฟูชุมชน

.

แล้วชุมชนเก่าจะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้อย่างไร ด้วยวิธีการไหนชวนติดตามใน นั่งรถไฟไป หัวตะเข้

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ