เขตประชุมชน แพลตฟอร์มแก้ปัญหาคนกรุงเทพฯ

ปัญหาที่ กทม. เอื้อมมือไปไม่ถึงการแก้ไข ชุมชนจะมีกลไกอะไรได้อีกบ้างที่จะเสนอให้สำนักงานเขตแก้ปัญหาได้ ?

.

เป็นที่มาของแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า “เขต-ประชุม-ชน” ให้คนกรุงเทพฯ สามารถรวมกลุ่มเสนอวาระได้แบบ “ประชาธิปไตยทางตรง” ฟังไอเดียน่าสนใจ ผ่านเวที Hack BKK เปลี่ยนกรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา