ต้นแบบคนอยู่กับคลอง เรียกร้องโฉนดชุมชน

ชุมชนเพชรคลองจั่น เป็นหนึ่งในชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองสาธารณะของ กทม.

.

ที่ผ่านมาพวกเขานำร่องร่วมกันพัฒนาชุมชน พัฒนาลำคลอง เก็บขยะไม่ให้กีดขวางทางน้ำ เป็นต้นแบบคนอยู่กับคลองได้รับรางวัลมากมาย

.

พื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่นำร่องผลักดันโฉนดชุมชนมาตั้งแต่ปี 2551 แต่การยังไม่มีนโยบายรองรับชัดเจน ทำให้ชาวบ้านที่นี่เกือบ 300 คน ยังไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย รวมถึงปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา