Dashboard รวมฐานข้อมูลพื้นที่ชุมชนเมือง

เปลี่ยนจากนโยบายขายฝัน มาเป็นนโยบายที่ช่วยทำให้เมืองน่าอยู่ปลอดภัยได้ด้วยการ Data Driven Policy หรือ การออกแบบนโยบายจากฐานข้อมูล

.

ด้วยการนำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน X พื้นที่ X ชุมชน มาวิเคราะห์องค์ประกอบ จะทำให้เห็นว่า พื้นที่ไหนมีความเสี่ยงอย่างไร และต้องการการสนับสนุนอย่างไร ? เพียงเท่านี้ก็ทำให้นโยบายจากรัฐเข้าไปแก้ปัญหาได้จริง

.

ติดตามการสร้าง Dashboard รวมฐานข้อมูลพื้นที่ชุมชนเมือง กับเวทีประลองไอเดีย Hack BKK เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา