อสังหาฯ เพื่อคนชั้นกลาง

6 ล้านครัวเรือนไทย ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย  ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มรายได้น้อยและต้องการที่อยู่อาศัยเกินครึ่ง คือ 3.5 ล้านครัวเรือน 

เพราะ “ที่ดิน” มีราคาต้นทุนสูง พวกเขาจึงไม่ใช่กลุ่มลูกค้าของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หากคนจนจะเข้าถึงได้ในราคาต่ำสุด คือ 8 แสนบาท แต่ เมื่อไม่มีความมั่นคงทางรายได้ การมีบ้านสักหลังเป็นของตัวเองจึงเป็นเรื่องยาก

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม