บุญร่มไทร โอกาสใหม่ชุมชนคนจนเมือง

ใคร ๆ ก็อยากมีบ้านดี ๆ อยู่ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับสิทธิ์นั้น ด้วยข้อจำกัดของชีวิตคนจนเมืองไม่มีทางเลือก จึงต้องมาอาศัยริมทางรถไฟ ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย รัฐจะช่วยเขาได้ไหม ?

The Active ชวนสำรวจชุมชนบุญร่มไทร ริมทางรถไฟเขตราชเทวี บนพื้นที่กรรมสิทธิ์การรถไฟแห่งประเทศไทย พวกเขาผ่านการถูกฟ้องร้อง ไล่รื้อ จนถึงวันนี้การรถไฟให้เช่าพื้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการเคหะฯ เตรียมการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้พวกเขา

ติดตามใน On The Road บุญร่มไทร โอกาสใหม่ชุมชนคนจนเมือง กับ พรีน พิชญาพร โพธิ์สง่า

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม