เปิดข้อมูลโอกาสด้านการเปลี่ยนเมืองจากความเหลื่อมล้ำไปสู่เมืองที่เท่าเทียม

“เมืองถูกทำให้เป็นสินค้ามากขึ้น โดยวาดฝันว่าจะนำความผาสุขมาให้ เมืองถูกทำให้ถูกจริตชนชั้นกลางในนามของความสวยงาม … คือ กระบวนการเปลี่ยนเมืองให้เป็นเมืองดัดจริตของผู้ดี”

.

ศ.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ชี้ว่าการสร้างสรรค์ “คลองแม่ข่า” คือ กระบวนการสลายการ “กีดกัน จำกัดวง และทำให้อ่อนแอ” หากเข้าใจและยึดตรงนี้ได้จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของการสร้าง “เมืองที่เท่าเทียม”

.

Maekha’s Hackathon “โอกาส” ของการพัฒนาคลองแม่ข่าของทุกคน Ep.07 เปิดข้อมูลโอกาสด้านการเปลี่ยนเมืองจากความเหลื่อมล้ำไปสู่เมืองที่เท่าเทียมในด้านคุณภาพชีวิตและโอกาสเศรษฐกิจ

Author

Alternative Text
AUTHOR

วาสนา ไซประเสริฐ

ฝึกฝนการเป็นนักเดินทาง ทั้งการเดินทางภายในและภายนอก... ออกไปเห็นโลกที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเห็นตัวเองเล็กลง

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา