ส่องปัจจัยน้ำท่วม กทม.

ปี 65 หลายพื้นที่ของ กทม.ต้องเจอกับน้ำท่วมหนัก แม้น้ำเหนือจะยังไม่ใช่ปัจจัยใหญ่ ชวนวิเคราะห์ หาสาเหตุน้ำท่วม กทม.พร้อมข้อจำกัดที่มี และแนวทางรับมือและบรรเทาปัญหา

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active