99 วัน “ชัชชาติ” กับกลไกตรวจการทำงานโดยประชาชน

การแก้ปัญหาน้ำท่วม ความพยายามพัฒนาทุนมนุษย์ อีกเรื่องสำคัญที่ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ผ่านนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น การเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะขนาดย่อมใกล้บ้าน ไม่เกิน 15 นาที ไปจนถึงการจัดให้มีรุกขกร 1 คน 1 เขต เพื่อดูแลต้นไม่อย่างถูกวิธี ซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีการรายงานผลงาน 99 วัน ในวันนี้ (9 ก.ย. 65) โดยรองผู้ว่าฯ จักรพันธุ์ ผิวงาม เป็นคนรายงานความคืบหน้า

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active