ตรวจการบ้าน”เด็กหลุดระบบ พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” กทม

เครือข่ายภาคประชาชนปลุกกรุงเทพ นำเสนอการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ผ่านการศึกษาที่ดี สอดรับกับ 32 นโยบายเรียนดี ของผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์

กำลังเร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของ กทม. และหนึ่งในเรื่องที่จะเชคลิสต์ ความคืบหน้าก็คือ การแก้ปัญหาศูนย์เด็กเล็กใน กทม. และการสำรวจเด็กหลุดระบบการศึกษา . เพราะต้องยอมรับ กทม. กับ พัทยา เป็นเพียง 2 จังหวัดที่ยังไม่มีฐานข้อมูลเด็กยากจน หลุดระบบการศึกษา และด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ การไม่รู้ว่าเด็กที่ตกอยู่ภาวะวิกฤตมีอยู่กี่คน เป็นเรื่องยากที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำใน กทม.ได้

Author

AUTHOR