ตรวจการบ้าน 99 วัน จัดการปัญหาน้ำท่วม กทม

ถ้าเมืองจะน่าอยู่ได้ หลายคนคงบอกว่า ไม่อยากให้มีปัญหาน้ำท่วม

แต่คงเป็นเรื่องยากสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างกรุงเทพมหานคร ที่ยังต้องเจอกับปัจจัย 3 น้ำ คือน้ำหนุน น้ำหลากและน้ำฝน ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานว่า ร่องฝนที่พาดผ่านภาคกลาง อีสานและตะวันออก จะยังมีอิทธิพลต่อเนื่อง ไปอีก 1-2 วัน สิ่งทีรองผู้ว่าฯ วิศณุ แถลงไป เน้นการรายงานการบริหารจัดการน้ำท่วม ผ่านโครงการต่าง ๆ ซึ่งยังมีประเด็นเรื่องของการทำฐานข้อมุล พื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ และยังมีอะไรที่ ที่เครือข่ายภาคประชาชนคาดหวังเพิ่มเติมจากการทำงานของทีมผู้ว่าฯ กทม.ชุดนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active