สวนสาธารณะ ต้นแบบพื้นที่การเรียนรู้ของทุกคน

‘กะดีจีน-คลองสาน’ เขตพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ อันดับ 2 ของประเทศ ทั้งความรู้ในระดับชุมชน ท้องถิ่น และมาตรฐานวิชาการจากสถาบันการศึกษา แต่ความท้าทายคือการเข้าถึงที่ยังคงลำบาก ทำให้ยังให้คนเดินได้เดินดี เดินเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย ๆ

.

หาคำตอบกับ ผศ.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) และอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา