เปิดข้อมูลโอกาสด้านโครงข่ายทางสัญจรและเศรษฐกิจเมือง

เมื่อลองมอง “คลองแม่ข่า” จากมุมของคนข้างนอก หรือ Outside in ก็จะเห็นว่า “แม่ข่า” มีศักยภาพในการเชื่อมย่าน-เชื่อมเมือง ทั้งในบทบาทระดับเมืองและระดับเศรษฐกิจ
.
อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) นักวิชาการและวิชาชีพด้านผังเมือง จากประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะที่เป็นมิตรต่อผู้เดินถนน ได้เปิดข้อมูลโอกาสด้านโครงข่ายทางสัญจรและเศรษฐกิจเมือง ถึงการเชื่อมโยงที่สร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่ม โดยโยนโจทย์สำคัญทิ้งท้ายว่า ทำอย่างไรให้วิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เข้ามาอยู่ร่วมกันได้

.
.
Maekha’s Hackathon “โอกาส” ของการพัฒนาคลองแม่ข่าของทุกคน
Ep.02-เปิดข้อมูลโอกาสด้านโครงข่ายทางสัญจรและเศรษฐกิจเมือง

Author

Alternative Text
AUTHOR

วาสนา ไซประเสริฐ

ฝึกฝนการเป็นนักเดินทาง ทั้งการเดินทางภายในและภายนอก... ออกไปเห็นโลกที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเห็นตัวเองเล็กลง

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา