ฉายภาพข้อมูลภาพรวมคลองแม่ข่า Maekha’s Quick Fact

เมื่อกว่า 24 ปีที่แล้ว ภาพการพัฒนาคลองแม่ข่าจากที่เคยเก็บขยะในคลองกลับเปลี่ยนไป ด้วยความเข้าใจใน “ระบบการพัฒนาเมือง” ทั้งน้ำเสีย และการจัดการที่อยู่อาศัย สถานการณ์แม่ข่าวันนี้ กำลังมีโอกาสใหม่ ผ่านชีวิตที่มีเลือดเนื้อเดินทางคู่ขนานไปกับคลอง

.

ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร คณะทำงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่า “ฉายภาพข้อมูลภาพรวมคลองแม่ข่า Maekha’s Quick Fact” เล่าถึงแม่ข่าในมิติของคนใน…จะแตกต่างจากสายตาที่มองมาจากภายนอกอย่างไร

Author

AUTHOR

Chonlatis Kaewprasertsom

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา