เปิดประตูความเหลื่อมล้ำ

เมื่อความเหลื่อมล้ำและความยากจน ที่กำลังทวีความเข้มข้น กำลังส่งต่อความยากจนข้ามรุ่นในอนาคต!

.
“รัฐไทย คือ ตัวจรรโลงความเหลื่อมล้ำ…”
.
“ถ้าเป็นนโยบายที่สำคัญจริง ๆ จะตกหล่นคนจนแม้กระทั่งคนเดียวก็ไม่ได้…”
.
เปิดประตู ทำความเข้าใจ “ความเหลื่อมล้ำ” จาก 2 นักวิชาการ ‘ศ.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์’ และ ‘สมชัย จิตสุชน’ เพราะความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ไม่ใช่แค่วาทกรรม แต่กำลังนำพวกเราไปสู่หุบเหวแห่งความรุนแรงและความหายนะ

Author

Alternative Text
AUTHOR

ณาตยา แวววีรคุปต์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม