#ปลุกกรุงเทพฯ สายไฟลงดิน ปัจจัยเมืองปลอดภัย

นับถอยหลัง ยิ่งใกล้วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. มากเท่าไหร่ ดูเหมือนโจทย์ปัญหาก็มากขึ้นเท่านั้น แม้ผู้ว่าฯ จะไม่ใช่ยอดมนุษย์ แต่การทำให้ “เมืองปลอดภัย” เป็นหนึ่งในเรื่องที่ระบุไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพฯ ระยะ 20 ปีด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของเมือง อย่าง สายไฟ สายสื่อสารต่าง ๆ ที่พาดไปมา หลายครั้งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ

กว่า 30 ปี ของโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ถึงวันนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จ

The Active และ Thai PBS ชวน “ปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนเมืองใหญ่” ผ่านบทวิเคราะห์ในรายการบ่ายโมงตรงประเด็น

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้