ชุบชีวิต “ชุมชนเลื่อนฤทธิ์” ตึกเก่าแก่สมัย ร.๕

โครงการอนุรักษ์อาคารโบราณสถานแห่งแรกที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของชุมชน ชุบชีวิต “ชุมชนเลื่อนฤทธิ์” ตึกแถวยุคแรกๆ ของไทย สร้างตั้งแต่สมัย ร.๕ อายุกว่า 100 ปี วันนี้ยังคงความสวยงามคู่คุณค่าสถาปัตยกรรม

.

On The Road กับ ‘พรีน’ – พิชญาพร โพธิ์สง่า พาสำรวจ #ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ เปิดให้บริการครั้งแรก หลังปิดปรับปรุงยาวนานถึง 8 ปี ค้บพบโบราณวัตถุที่เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หลังจากนี้ พร้อมเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้คนเมือง ทำกิจการ-กิจกรรม ปลุกธุรกิจ-แลนด์มาร์ค ย่านเยาวราช

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา