รู้ไหมใครใหญ่ใน กทม.

นอกจากเป็น “เมืองหลวง” คุณรู้จักกรุงเทพฯ ดีแค่ไหน ?

.

ก่อนกาบัตรลงเสียงเลือกตั้ง “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” ชวนทำความเข้าใจกลไกการทำงานของกรุงเทพฯ ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ รวมถึงอำนาจจากเบื้องบน และส่วนประกอบสร้าง ความเป็นกรุงเทพฯ

.

หาคำตอบว่า ใครคือผู้มีอำนาจสูงสุดใน กทม. กับ ‘พรีน – พิชญาพร โพธิ์สง่า’ ใน The Explainer ตอน รู้ไหม…ใครใหญ่ใน กทม.

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม