อุโมงค์ทางลอด ทางเลือกสัญจร

ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง อุโมงค์ทางลอดถนนมหาราช-ถนนหน้าพระลาน บริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง พร้อมตอบข้อสงสัย บันไดเลื่อนไร้หลังคาปลอดภัยหรือไม่ ?

.

พาไปดูอุโมงค์ทางเดินใต้ดินแห่งแรก ๆ ของไทย ที่ย่านพญาไท ทางเลือกคนเดินเท้าเลี่ยงอุบัติเหตุบทท้องถนน ปลอดภัยจากรถ 100%

.

กับ ‘พรีน – พิชญาพร โพธิ์สง่า’ ใน The Explainer ตอน “อุโมงค์ทางลอด ทางเลือกสัญจร”

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
AUTHOR

ชาลี คงเปี่ยม