ชุมชนนิเวศน์สันติวนา…พื้นที่ชุ่มน้ำ ปอดของเมือง

ฝนตกแบบนี้ คนกรุงเทพฯ หวั่นน้ำท่วมน้ำรอระบาย เพราะหลายพื้นที่เป็นที่ลุ่ม-ท่วมซ้ำซาก แต่บทบาทการเป็น “พื้นที่รับน้ำ” คือ ธรรมชาติ

.

“สวนสันติวนา” สวนเกษตรอินทรีย์ พลังงานสะอาด ที่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้การพึ่งพาตัวเอง มีต้นไม้นานาพันธุ์ เป็นปอดของเมือง และยังเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ รองรับน้ำในช่วงฤดูฝน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม