อนุรักษ์ต้นยางนา บ้านหลังน้อยนกแก้วโม่ง

ชมการอนุรักษ์ต้นยางนาขนาดใหญ่ แหล่งพักพิงของนกแก้วโม่งหายาก และวิถีธรรมชาติชานเมือง จ.นนทบุรี

.
พร้อมคุยกับ อรยา สูตะบุตร ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Big Tree Project ถึงโอกาสความก้าวหน้าวิชาชีพ “รุกขกร” ในเมืองไทย

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา