อยุธยาที่ยังมีลมหายใจ

สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม ของพระอุโบสถ​หลังนี้ ได้รับการยกย่องว่ายังคงความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย สะท้อนถึงฝีมือ ของคนยุคกรุงเก่าได้เป็นอย่างดี แม้เราจะเสียกรุงศรีอยุธยาไปถึง 255 ปีแต่นี่อาจเป็นลมหายใจที่ยังเหลืออยู่ ที่จะได้พอจะสัมผัสและจินตนาการ ถึงอดีตได้ชัดเจน

.
“ถ้าเราไม่มีพื้นฐานของอดีต อนาคตเราก็จะไม่รู้ว่าอดีตเป็นยังไง​ แต่ถ้าเรามีพื้นฐานของอดีตแล้วเราจะปรับปรุงอดีต​ มันก็จะมีมูลของอดีตซ่อนความงามในอดีตไปในอนาคตเรื่อยๆ” ​
.
The​ Active​ ติดตามการเก็บรายละเอียด​เพื่อบูรณะ​ ไปกับ “จิตรา กาญจนะคูหะ” ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน กองโบราณคดี กรมศิลปากร

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา