โตขึ้นอยากเป็นอะไร ? คำถามที่เด็กไม่ต้องการ หมอโอ๋ เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน

“โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร ?” เมื่อในวันนี้ ประโยคนี้อาจไม่ใช่คำถามที่ดีสำหรับเด็กอีกแล้ว และการเคี่ยวเข็นให้ลูกสอบได้คะแนนดีอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีเสมอไป

.

แล้วทักษะอะไรที่พ่อแม่และครูควรปลูกฝังให้เด็ก ๆ มี ? หรือคำถามแบบไหนที่ชวนให้ลูกค้นหาตัวเองเจอ ?

.

The Active ชวนหาคำตอบไปกับ หมอโอ๋ – ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าของเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน”

Author

Alternative Text
AUTHOR

ปุณยอาภา ศรีคิรินทร์

Transmedia Journalist

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา